Titel: Från kristendom till religionskunskap Författare: Lars Gunnar Pahlm Handledare: Lars Olof Valve ABSTRAKT Uppsatsens syfte är att undersöka några orsaker till innehållsförändringen i skolans kristendomsämne under 1940- och 1950-talet fram till tillkomsten av grundskolans läroplan 1962.

7035

Biblisk historia och katekes namn till Kristendom i folkskolan och från Kristendom till Kristendomskunskap i läroverken. Ämnet fick således en allmänkristen karaktär för att föräldrar till elever med olika kristen bakgrund skulle kunna acceptera undervisningen. Då den 9-åriga grundskolan infördes 1962 formulerades också objektivitetskrav i

Vårterminen2013) Nu ingår kristendomskunskap som del av religionskunskapen i orienteringsämnena (oä). Gradvis har undervisningen i kristendomskunskap drabbats av nedskärning. Först skedde förändringar av ämnet till religionskunskap, därefter den allt mindre andelen kristendomskunskap inom religionskunskapsämnet och sedan den minskade andelen religionskunskap inom orienteringsämnena. Ändringen till religionsfrihet i Sverige skapade behov av förändring från kristendomskunskap till religionskunskap. Skolverket syfte med religionskunskap är att elever ska kunna få förståelse för hur olika religioner och livsåskådningar påverkar individens moraliska förhållningssätt. ska utgå från att religioner och andra livsåskådningar är föränderliga och tolk­ ningsbara.

Från kristendomskunskap till religionskunskap

  1. The infiltrator english subtitles
  2. Zlatan knäskada 2021
  3. Förebyggande syfte
  4. Låna mer än köpeskillingen
  5. Kvalitativa forskningsmetoder liu
  6. Meritvärde betyg gymnasiet

Det som beskrivs ha dragit igång den största debatten under 60-talet var när ett förslag om att reducera timantalet i religionsundervisningen på gymnasiet. Religionskunskap i Lgr11 Till skillnad från de övriga samhällsorienterande ämnenas kursplaner finns från och med årskurs 4 – 6 i religionskunskapens en särskild rubrik för de etiska frågor och perspektiv som i enlighet med det centrala innehållet ska tas upp i undervisningen. Från kristendom till religionskunskap : En studie av skolans religionsundervisning 1476 visningar uppladdat: 2007-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete.

Förord 7; Inledning 9; Jenny Berglund och Göran Larsson; Varför religiösa friskolor? 11; Från kristendomskunskap till religionskunskap 14  Folkskolans undervisning i kristendomskunskap bestod av två ämnen; katekes och hur utvecklingen från kristendomskunskap till religionskunskap skedde. vikt med start i konfessionell kristendomskunskap till objektiv religionskunskap.

Hon menar, liksom en av lärarna att ordet religionskunskap leder tankarna till kristendomskunskap som man hade i tidigare läroplan (1962). Resultatet från intervjuerna pekar också på de svårigheter kring ämnet som kan uppstå, som att lärare kanske undviker att ta upp svåra saker till …

Elevers!uppfattningarom!religionskunskap!!! Andreas!Stark!!!! Vårterminen2013) Hon menar, liksom en av lärarna att ordet religionskunskap leder tankarna till kristendomskunskap som man hade i tidigare läroplan (1962). Resultatet från intervjuerna pekar också på de svårigheter kring ämnet som kan uppstå, som att lärare kanske undviker att ta upp svåra saker till … Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Från kristendomskunskap till religionskunskap

i relation till religioner och andra livsåskådningar. Trots att etik har en framträdande roll inom religionskunskap har den inte det i religionsdidaktisk forskning (Osbeck, 2016). Detta mönster har även uppträtt i läroböcker i religion där undersökningar av dem, visat …

Från kristendomskunskap till religionskunskap

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Uppsatsens grundskolan 1969, kom bytte ämnet namn från Kristendomskunskap till ämnesrubriken Religionskunskap. Innan Lgr 69 var undervisningen bunden till Svenska kyrkan, men i och med Lgr 69 fick Sverige en mer elevinriktad undervisning.

Från kristendomskunskap till religionskunskap

Som stöd för bedömning i religionskunskap, årskurs 7-9, finns två provuppgifter. Moraliska dilemman och Vad är en "god" människa? Båda materialen utgår från förmågan att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
C uppsats inledning

Från kristendomskunskap till religionskunskap

Anmärkning. Kristendomskunskap eller religionskunskap. Innehåller även: Ämneskonferensprotokoll 1956-1958. Kommunala flickskolans arkiv. kristendomskunskap i stället för religionskunskap.

vikt med start i konfessionell kristendomskunskap till objektiv religionskunskap. Ett sådant långtidsperspektiv ses som en nödvändig läroplanshistorisk kontext  Den vanligaste formen av religionskunskap är konfessionell och ämnet i läroverken bytte namn från Kristendom till Kristendomskunskap. Kristendomskunskap byter namn och kallas religionskunskap.
Annika sjölin


of Religionskunskap (Religious education). This paper has three research questions: (1) How does the textbooks depict Judaism and Islam, (2) how are the believers and practitioners displayed in the contents and (3) to what extent does the textbooks correlate to the curriculums. The analysis

Olivestam menar att religionsundervisningen tidigare var ett ämne som kyrkan hade stort intresse för. Olivestam gör en kortare redogörelse för religionsämnets utveckling som jag nedan har gjort en egen modell över som bygger på Olivestams framställning: I samband med förändringen av religionsämnet från kristendomskunskap till religionskunskap började Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR), bestående av religionslärare från hela Sverige, att publicera sin tidskrift som 1967 kallades för Meddelande från Kristendomslärarnas förening. ”De monoteistiska världsreligionerna utgår från tre framträdande ledargestalter: judendomen från Mose, kristendomen från Jesus och islam från Muhammed.


Lastbilskörkort pris linköping

Religionskunskap är ett ämne i grundskolan som tidigare enbart handlade om kristendomen. Under 1960-talet fick ämnet kristendomskunskap namnet 

(1st ed.)  av J Nylund — dimensionen. Nyckelord: Kristendom, kursplan, läromedelsanalys, religionskunskap textanalys Efter att ämnet omvandlats från kristendomskunskap till. Kristendomskunskap - skolans första ämne 10.