H19 2 F2460 DT064G GR B Datastrukturer och algoritmer 6 6 21:12 21:22 O H19 2 K2070 MA087G GR B Matematisk statistik 6 6 21:12 21:22 O kull år anmälan kurskod nivå prog kursnamn hp LP1 LP2 LP3 LP4 start slut krav

6309

Datastrukturer och algoritmer Föreläsning 15 Inför tentamen 1 Innehåll (IKS) Mittuniversitetet 2014-12-19 Lennart Franked (MIUN IKS) Nätverksteknik. Läs mer 

Under Dataingenjörsprogrammets två första år lär du dig de viktiga grunderna i datateknik, programmering och elektroteknik. Bland kurserna finns envariabelanalys, algoritmer och datastrukturer, databaser och sensorsystem. Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm, 11 hp (TDDD86) Data Structures, Algorithms and Programming Paradigms, 11 credits. Kursstart. Översikt Kursplan Kurslitteratur Examinationsmoment Generella bestämmelser Övriga dokument Information om möjliga TDDE22/725G97-laborationer2020 magnus.nielsen@liu.se Labbserie för TDDE22 & 725G97 Datastrukturer och algoritmer Innehåll Förord 2 Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA 3 DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp Administrera Om kursen Denna kurs ger en introduktion till teoretisk datalogi som är ett starkt forskningsområde på KTH. Datastrukturer och algoritmer. Denna kurswebb är gemensam för dt046g och dt064g.

Datastrukturer och algoritmer miun

  1. Jobb bokhandel bergen
  2. Blocket hundar tierp
  3. Hur gammal måste man vara för att få flytta hemifrån
  4. Polis i gamla tider
  5. Volt västerås
  6. Sankt eriks försvarsutbildningsförening
  7. Tegs hälsocentral provtagning
  8. Yrkeslegitimation socionom

Inte heller ingår mängder, grafer och annat som kan förväntas i en mer heltäck-ande översikt. Analys av datastrukturer och algoritmer har antingen utelämnats eller genomförs mer resonemangsmässigt än teoretiskt. Datastruktur syftar inom datavetenskap på en strukturering av data på ett sådant sätt att en dator på ett effektivt sätt kan lagra och komma åt närbesläktad data. Den enklaste datastrukturen är ett endimensionellt fält, där datatyper eller adresser lagras sekventiellt i minnet och adresseras genom ett heltalsindex.

Denna kurswebb är gemensam för dt046g och dt064g. Webbplatsen innehåller sånär som på kurslitteratur, den information du behöver för att genomföra kursen.

H19 2 D2310 ET047G GR A Ellära och elektronik 6 3 3 21:03 21:22 O H19 2 F2460 DT064G GR B Datastrukturer och algoritmer 6 6 21:12 21:22 O H19 2 K2070 MA087G GR B Matematisk statistik 6 6 21:12 21:22 O kull år anmälan kurskod nivå prog kursnamn hp LP1 LP2 LP3 LP4 start slut krav H18 3 F2371 DT168G GR C Människa-datorinteraktion 6 6 20:36 20

Kurskod:  På Mittuniversitetet finns ett stort och spännande utbud, med flera utbildningar som du bara Read the full decision at www.miun.se/student. Translated.

Datastrukturer och algoritmer miun

Kursen använder Java som programmeringsspråk och fokuserar på algoritmisk problemlösning och datastrukturer. Grundläggande datastrukturer såsom länkade listor och träd behandlas med fokus både på att förstå hur datastrukturerna är uppbyggda och på att använda dem. Vidare behandlas algoritmer såsom sorteringsalgoritmer och sökningar i träd.

Datastrukturer och algoritmer miun

Examination. Skriftligt prov (4 hp) samt inlämningsuppgifter (1 hp). Datastrukturer och algoritmer, med fokus både på imperativa, objektorienterade och funktionella språk Enkel komplexitetsanalys av imperativ och funktionell kod Skillnader mellan lat och strikt evaluering av funktionella datastrukturer Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Tel: 060 -148917 E-post: benny.thornberg@miun.se Kurslitteratur: Rune Körnefors,  Datastrukturer och algoritmer (C), 7,5 hp.

Datastrukturer och algoritmer miun

Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp Administration av UNIX-lika system, 7,5 hp Inbäddade system för Internet of Things, 7,5 hp Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp Java II, 7,5 hp Webbprogrammering, 7,5 hp Datastrukturer och algoritmer, 7,5 hp Kryptografi, 7,5 hp År 3 Projektbaserad produktutveckling, 15 hp design och implementering av program som använder grundläggande algoritmer och datastrukturer för att lösa datalogiska problem. Lärandemål. Efter godkänd kurs ska studenterna kunna. beskriva ett antal vanliga algoritmer för sökning och sortering och deras egenskaper; jämföra algoritmer med avseende på tids- och minnesåtgång Vidare behandlas grundläggande algoritmer förknippade med olika abstrakta datatyper, deras komplexitet och karakteristiska egenskaper för typiska problem (till exempel sökning, sortering och traversering). Komplexitetsanalys av algoritmer introduceras och man lär sig beskriva resultatet av en sådan analys med hjälp av Ordo-notation. Rödsvarta träd - Ett exempel Labb 1 - Summary Datastrukturer Och Algoritmer - En Sammanfattning Laboration 2 - Notes Statistik - föreläsningsanteckningar Hela 15 hp kursen Övningstentor 24 Mars 2017, svar skiplista tas upp. Inte heller ingår mängder, grafer och annat som kan förväntas i en mer heltäck-ande översikt.
Pike county personal property tax

Datastrukturer och algoritmer miun

Metoder: söndra och härska. Implementering av algoritmer och datastrukturer.

. . .
Hur sent far arbetsgivaren andra schemat


Denna kurs ersätter kursen 5DV128 Datastrukturer och algoritmer (Python) som läggs ned. Under 2014 och 2015 gäller detta för studenter som gått 5DV128 men inte klarat den: Om man inte klarat något av momenten på 5DV128 rekommenderar vi att man istället registrerar sig på denna kurs och examineras på denna i sin helhet.

Lokal inloggning. tips och annan hjälp med labbar får dels på varje schemalagt martin.kjellqvist@miun.se Datastrukturer och algoritmer, dt046g . Lokal inloggning. Portalkonto Lösenord.


Percepio tracealyzer

martin.kjellqvist@miun.se Vi svarar på e-post inom skälig tid. Använd forumet för kursrelaterade spörsmål.

Denna kursplan gäller: 2013-08-19 och tillsvidare. Kurskod:  På Mittuniversitetet finns ett stort och spännande utbud, med flera utbildningar som du bara Read the full decision at www.miun.se/student. Translated. 2121 . Kursen behandlar ett antal fundamentala datastrukturer som länkade listor, stackar, köer och träd. Man undersöker hur dessa strukturer kan användas för att   Förkunskapskrav.